Thực hiện kết luận thanh tra đất đai ở Đồng Cẩm: Vì sao người dân chưa đồng tình?

THỨ BA, 01/12/2020 17:58:52

Vụ việc khiếu kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành) kéo dài đã lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.


Phần diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Bùi Văn Bằng

Giải quyết đơn tố cáo của một số công dân ở xã Đồng Gia cũ, nay là xã Đồng Cẩm (Kim Thành), ngày 22.8.2019, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành có kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập hồ sơ đề nghị, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 2 hộ tại xã Đồng Gia. 

Theo kết luận thanh tra, gia đình ông Bùi Văn Bằng mua lại đất của gia đình bà Lương và có đơn đề nghị chuyển quyền sử dụng đất. Căn cứ vào đơn đề nghị chuyển quyền sử dụng đất khu thị tứ xã Đồng Gia ngày 25.2.2001 (UBND xã Đồng Gia lập danh sách cấp đồng loạt), ông Bằng nằm trong danh sách được UBND xã đề nghị chuyển quyền sử dụng đất 80 m2 tại lô số 17, thửa số 01, tờ bản đồ số 08, số tiền nộp là 11,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét duyệt cấp GCNQSDĐ ở xã Đồng Gia khi xét duyệt cấp đất ở cho ông Bằng là 130 m2, tăng thêm 50 m2 nhưng không giải thích lý do tăng. Như vậy, nội dung phản ánh của công dân về việc ông Bằng được xã xét duyệt tăng thêm 50 m2 là đúng. Việc không có hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của ông Bằng đối với phần diện tích 50 m2 tăng thêm nhưng cán bộ địa chính xã thời điểm đó vẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho ông Bằng cả phần diện tích đất tăng là chưa đúng, dẫn tới một số công dân bức xúc, khiếu kiện. Trách nhiệm chính thuộc về ông Phan Văn Quách, nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Gia và ông Đồng Văn Hậu, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT), nay là cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện (người trực tiếp thẩm tra hồ sơ). 

Một số công dân cũng tố cáo công chức địa chính xã Phan Văn Duy Ý lợi dụng chức quyền làm trái pháp luật, lấy 508 m2 đất thổ cư của ông Nguyễn Văn Tý tại thửa 254 tờ bản đồ số 20 đem làm GCNQSDĐ đứng tên bà Nguyễn Thị Thạo. 

Theo tìm hiểu, bà Thạo được UBND huyện cấp GCNQSDĐ lần đầu năm 2014 tại thửa 250 và 254 tờ bản đồ số 20, diện tích 1.122 m2. Thửa đất trên có nguồn gốc ông cha để lại, có trước năm 1960. Khi vợ chồng cụ Nguyễn Văn Đó (bố đẻ ông Nguyễn Văn Tý, bố chồng bà Nguyễn Thị Thạo) mất không để lại di chúc thừa kế và bất kỳ giấy tờ tặng cho nào cho các con. Theo hồ sơ đo đạc năm 2007, có sự biến động về tên sử dụng đất song cán bộ địa chính xã Đồng Gia lúc đó chưa xem xét kỹ hồ sơ này trước khi đề nghị cấp GCNQSDĐ, dẫn tới công dân khiếu kiện. Trách nhiệm chính trong việc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Thạo thuộc về công chức địa chính Phan Văn Duy Ý (hiện làm công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đồng Cẩm). Ông Ý đã không kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất của ông Tý trước khi tham mưu lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, không yêu cầu các hộ cung cấp giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, cho tặng từ hộ ông Tý sang hộ bà Thạo theo hồ sơ đo đạc năm 2007. Ngoài ra, tại văn bản ghi nội dung cuộc họp gia đình lập tại nhà bà Thạo vào ngày 2.10.2013 có ghi bà Lưu Thị Sáu làm chủ tọa nhưng qua xác minh cho thấy bà Sáu không chủ trì cuộc họp trên.

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Đồng Gia có hình thức xử lý, kỷ luật với ông Phan Văn Duy Ý trong việc tham mưu thực hiện một số nội dung còn sai sót trong cấp GCNQSDĐ lần đầu cho bà Thạo. Giao Phòng TNMT huyện tham mưu thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho bà Thạo; phối hợp với UBND xã Đồng Gia, các cơ quan liên quan làm các thủ tục cấp lại GCNQSDĐ, tài sản gắn liền với đất bảo đảm đúng quy định.

Đối với GCNQSDĐ đã cấp cho ông Bùi Văn Bằng, do không chứng minh được số tiền đã nộp là hợp pháp cho phần diện tích tăng thêm 50 m2 nhưng diện tích ông Bằng đang sử dụng phù hợp với quy hoạch đất ở khu dân cư xã Đồng Gia nên giao Phòng TNMT huyện, UBND xã hướng dẫn gia đình ông nộp tiền cho phần diện tích tăng thêm theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31.12.2019. Hết thời hạn trên, gia đình ông Bằng không nộp tiền thì tham mưu thu hồi diện tích đất tăng thêm.

Thực hiện kết luận thanh tra, ngày 20.12.2019, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành có quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Phan Văn Duy Ý. Ngày 23.12.2019, Đảng ủy xã đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Ý. Ngày 19.3.2020, UBND huyện Kim Thành đã thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Thạo. Ngày 18.5.2020, UBND huyện Kim Thành quyết định thu hồi 47,3 m2 đất của gia đình ông Bùi Văn Bằng. 

Sau khi thực hiện kết luận thanh tra nêu trên, một số công dân xã Đồng Cẩm vẫn chưa đồng tình, tiếp tục có đơn kiến nghị, tố cáo gửi nhiều cơ quan liên quan. Hiện nay, một số công dân chưa đồng tình vì cho rằng xã Đồng Cẩm và huyện Kim Thành xử lý trách nhiệm cán bộ chưa thỏa đáng; cần sớm trả lại đất cho ông Nguyễn Văn Tý; thu hồi 50 m2 giao cho tập thể quản lý; làm rõ vì sao trong kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi 50 m2 của nhà ông Bằng nhưng quyết định thu hồi chỉ có 47,3 m2; cần trả lời thỏa đáng các vấn đề liên quan cho những người kiến nghị.

Theo tìm hiểu, một số kiến nghị của công dân là có cơ sở. Vụ việc khiếu kiện nêu trên đã kéo dài từ lâu song đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Kim Thành và xã Đồng Cẩm tiếp tục tập trung giải quyết sự việc, trả lời thỏa đáng cho công dân. 

NINH TUÂN