Hỗ trợ 8 tỷ đồng tu sửa, tôn tạo di tích quốc gia chùa Trăm Gian

THỨ HAI, 09/05/2022 11:30:55

Thời gian thực hiện trong năm 2022-2023, kinh phí từ các nguồn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, trong đó hỗ trợ 8 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận đồng ý với đề xuất về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến, thời gian thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia chùa Trăm Gian tại xã An Bình (Nam Sách) của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Trước đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia chùa Trăm Gian với các hạng mục chính như nhà mộc bản, nhà thiền, tam quan ngoại; các hạng mục phụ như cổng hậu, tường bao, hồ bán nguyệt, ao chùa... Tổng kinh phí tu bổ, tôn tạo trên 29 tỷ đồng từ ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chùa Trăm Gian được khởi dựng từ thế kỷ XI, tu sửa lớn vào thế kỷ XVII-XVIII. Hiện một số công trình đã bị xuống cấp, một số công trình khác được tu bổ sau này không đúng với lối kiến trúc truyền thống, phá vỡ không gian cảnh quan của di tích.

PV