Đầu tư trên 141 tỷ đồng tu bổ, phục hồi các di tích ở Cẩm Giàng

THỨ BA, 31/05/2022 07:25:01

Từ năm 2017 đến nay, các di tích tại huyện Cẩm Giàng được đầu tư tu bổ, phục hồi với tổng kinh phí hơn 141 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh, huyện, xã gần 15 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 126 tỷ đồng.


Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực trạng chùa Giám (Cẩm Giàng)
Huyện Cẩm Giàng có 255 di tích gồm đình, đền, chùa, văn miếu, nghè, di tích cách mạng, nhà thờ thiên chúa giáo… Từ năm 2017 đến nay, có khoảng 60-70% số di tích được tu bổ, phục hồi theo kiến trúc truyền thống. Nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo với nguồn kinh phí lớn như Văn miếu Mao Điền, chùa Giám, đền Bia, đền Xưa, chùa Phú Lộc, đình Trữ La, đình, chùa Cao Xá…

Thời gian tới, huyện tiếp tục trình các cấp đề nghị tu bổ di tích quốc gia đặc biệt chùa Giám, chỉ đạo UBND xã Thạch Lỗi tu bổ di tích cấp quốc gia đình Thạch Lỗi. Đây là 2 di tích có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật hiếm có đã xuống cấp nghiêm trọng cần được quan tâm tu bổ kịp thời. 
 
BÌNH AN