Tạm dừng phun hóa chất, chế phẩm diệt virus SARS-CoV-2 ngoài trời

Từ 12 giờ ngày 5.8, tỉnh sẽ tạm dừng việc phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn để diệt virus SARS-CoV-2 ở khu vực ngoài trời, kể cả tại các chốt kiểm soát.