Khi ly hôn có phải trả lại tiền lương đã cầm của chồng?

Hỏi: Vợ chồng làm cùng cơ quan, tôi giữ lương của cả hai. Nay có người phụ nữ khác, anh đơn phương ly hôn, đòi 2/3 số tiền lương đã cầm của anh, khoảng 700 triệu đồng.