Quý bà triệu phú cứu mạng cả trăm người khỏi phát xít Đức

Murial Gardiner có thể là một trong những người có cuộc đời ly kỳ nhất mà người ta từng biết.