Ba Tổng thống Mỹ từng từ chối dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm

John Quincy Adams, Andrew Johnson và John Adams đã không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, ông Trump có thể là Tổng thống Mỹ thứ tư trong lịch sử làm điều đó.