Viettel không cho Hoàng Đức sang Hàn Quốc

Đại diện của Hàn Quốc, Daejeon Hana Citizen muốn chiêu mộ tiền vệ người Hải Dương Hoàng Đức nhưng Viettel đã từ chối để cân nhắc những lựa chọn khác.