Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh kết nạp Võ đường lân-sư-rồng Phúc Hưng 

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh vừa tổ chức kết nạp hội viên mới là Võ đường lân - sư - rồng Phúc Hưng ở thị trấn Gia Lộc.