Em bé chào đời từ phôi thai đông lạnh 27 năm

Đây là trường hợp đông lạnh phôi dài kỷ lục, mà vẫn giữ được khả năng phát triển một em bé khỏe mạnh.