Bình Giang: Cấy thử nghiệm hơn 7 ha lúa ST24 thuộc tốp 3 gạo ngon thế giới

Vụ mùa năm nay, huyện Bình Giang có khoảng 20 hộ dân cấy thử nghiệm hơn 7 ha lúa ST24, tập trung ở các xã Thái Hòa, Tân Hồng và Vĩnh Hồng.