Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm bảo hiểm xã hội nhận lương hưu bao nhiêu?

Nhiều người lao động rất quan tâm vấn đề này khi quyết định nghỉ hưu vào năm tới.