Dòng họ khuyến học tiêu biểu

Nhiều năm nay, dòng họ Nguyễn Hoa Trụ ở khu 3, thị trấn Thanh Hà là "Dòng họ học tập" tiêu biểu của huyện Thanh Hà.