Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm xử lý vi phạm hành chính

Ngày 1.12, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng QLTT cho toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.