Hội thảo trực tuyến về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

Việt Nam mong muốn các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin như trong cam kết.