Năm Chủ tịch ASEAN với nhiều dấu ấn quan trọng của Việt Nam

Với sự chuẩn bị chu đáo và chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng", Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nước Chủ tịch ASEAN và để lại nhiều dấu ấn quan trọng.