Nhà thờ Nguyễn Xá được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Sáng 15.5, UBND phường Chí Minh (Chí Linh) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Xá và kỷ niệm 100 năm ngày xây dựng từ đường dòng họ.