Vượt khó đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện vào cuộc sống: Bài 1: Thách thức chưa từng có

Trong bối cảnh phải đối phó với thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, Hải Dương đã sáng tạo vượt qua khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.