Nhà đầu tư lãnh hậu quả sau một thời "sốt" đất, rao cắt lỗ xuất hiện ở đâu?

Giá đất ở một số khu vực có hiện tượng sốt đất như Hòa Lạc, Sơn Tây, Hoài Đức (Hà Nội) hay Thanh Hóa… đã có dấu hiệu sụt giảm, thể hiện qua thông tin chào bán trên thị trường.