Đến năm 2030 huyện Gia Lộc có 7 đô thị

Chiều 29.11, HĐND huyện Gia Lộc tổ chức kỳ họp thứ 2 khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.