Lấn chiếm lòng đường để bán hàng

THỨ TƯ, 25/05/2022 09:06:22

Đường Nguyễn Chế Nghĩa (thị trấn Gia Lộc) đã được mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, có đoạn được mở rộng nên không còn vỉa hè. Nhiều nhà dân mở cửa ra là bước xuống lòng đường.


Một số hộ bày bán hàng hóa dưới lòng đường
Tại khu vực này, một số hộ đã kê kệ xuống lòng đường để bày bán hàng hóa, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Đề nghị UBND thị trấn Gia Lộc tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân không bày bán hàng hóa dưới lòng đường.
HẠNH HOA (Gia Lộc)