Đào đất trái phép tại kênh Tây Kẻ Sặt

THỨ NĂM, 19/05/2022 09:40:10

Thời gian qua, ông Phạm Văn Tuân ở thôn Tòng Hóa, xã Đoàn Kết (Thanh Miện) tự ý đào đất, đắp bờ với diện tích 200 m2 trong phạm vi bảo vệ phía ngoài kênh Tây Kẻ Sặt.


Ông Phạm Văn Tuân tự ý đào đất, đắp bờ trong phạm vi bảo vệ phía ngoài kênh Tây Kẻ Sặt

 
Khu vực này đất bãi không nhiều nên hành vi đào đất, đắp bờ nêu trên của ông Tuân có thể làm sạt lở bờ kênh, nhất là khi bờ kênh còn được sử dụng làm đường giao thông.
Đề nghị UBND xã Đoàn Kết xử lý nghiêm vi phạm trên; yêu cầu ông Tuân hoàn trả nguyên trạng mặt bãi.
HOÀNG LINH (Thanh Miện)